Wie we zijn...

Muziekgezelschap Wronghel & Wei bestaat uit vijf personen, maar speelt ook in kleinere bezettingen. Allen hebben een muzikale achtergrond en alle leden traden voor ze in deze groep samenkwamen al voor publiek op.

Hieronder maakt u, kort, kennis met alle vijf en ziet u hen in hun hedendaagse kleding, want achter hun historische uiterlijk gaan natuurlijk moderne mensen schuil.

Pauline 't Jong

Pauwelken Pauwelsdochter

Zingen, trommelen en verhalen vertellen: dat is wat Pauline doet in onze groep. Zij gebruikt haar theatrale talent ook voor de humor tijdens de optredens. Pauline was in 2001 één van de oprichters van de groep.

Helma Hartman

Hadewich Piperken Berentsdochter

De blokfluiten zijn wel haar specialiteit,  maar net zo lief bespeelt zij slagwerk, mondharp, schalmei of doedelzak, of zingt zij een middeleeuws lied. Zij is buiten haar muzikantenpraktijk ook nog blokfluitdocent.

Maria Karsten

Maria van Deventer

Zij bespeelt de draailier, maar is ook handig met fluiten en ritme-instrumenten. Daarnaast gebruikt ze ook haar stem in de vele meerstemmige liederen die de groep zingt. Zij speelt en zingt ook in Mycelium .

Hans Siebelink

Gerhard ut Gelre

Draailieren en verschillende mondharpen zijn zijn instrumenten, naast koehoorns en benen fluitjes, die hij ook zelf maakt. Hij bouwt ook andere middeleeuwse instrumenten, zoals het hakkebord en de vedels die Sjoukje bespeelt. En treed op als chirurgijn.

Sjoukje Henstra

Saskia de Vedelaarster

Zij is thuis in vele stijlen en op diverse blaas- en snaarinstrumenten, zoals de doedelzak, fluiten, het hakkebord, de vedel en de rebec. Sjoukje is ook muziektherapeute en ze is violiste bij het amateur symfonieorkest NOVA te Arnhem.

Voor telefonisch contact:

Pauline ’t Jong +31 (0)78 – 613 11 85

Helma Hartman +31 (0)6 11 52 02 01

Hans Siebelink +31 (0)6 15 37 30 18

Copyright © Wronghel & Wei 2017